Evenimente

Despre proiect 1

Despre proiect


   

Dacă până în prezent administrația publică din România a fost concentrată preponderent pe misiunile de reglementator și de furnizor minimalist de servicii publice, pentru viitor administrația publică trebuie să-și dezvolte rolurile de promotor de veritabile politici publice integrate și de prestator performant de servicii publice, astfel încât să asigure beneficiarilor săi (cetățeni și agenți economici) un grad crescut de satisfacție în raport cu serviciile publice furnizate.

Obiective
  • Asigurarea premiselor pentru fundamentarea soluțiilor referitoare la repartizarea optimă a competențelor între autoritățile administrației publice centrale și locale;
  • Asigurarea unei viziuni unitare asupra modului de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și după caz, de cost, pentru serviciile publice descentralizate;
  • Dezvoltarea de metode și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale.

Rezultate proiect

Rezultate proiect


 

MDRAP implementează Proiectul “Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”, Cod SIPOCA 9, ale cărui rezultate vizează:

  • Rezultatul 1 - Analiza situației existente din perspectiva serviciilor publice furnizate/prestate de administrația publică.
  • Rezultatul 2 - Metodologia de elaborare a standardelor de calitate și de cost pentru servicii publice descentralizate dezvoltată.
  • Rezultatul 3 - Propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru servicii publice descentralizate.
  • Rezultatul 4 - Metodologia de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale.
  • Rezultatul 5 - Sistem de monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și cost și a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale.

Despre noi 1

Despre noi


  

Mihai Adrian Groșan,

Manager Proiect

Cătălina Ioana Șuța,

Coordonator proiect
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii si analize 1

Studii și analize    

“Statutul regiunilor în unele state membre UE” (prezentare 7 state inclusiv Polonia)”

Articole Slide


25 Februarie, 2019


Imagine
Conferința de închidere a proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” – SIPOCA 9

25 Februarie, 2019


Imagine
Conferința de închidere a proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” – SIPOCA 9

21 Februarie, 2019


Imagine
Conferința de închidere a proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” – cod SIPOCA 9

28 Ianuarie, 2019


Imagine
Sesiuni de instruire privind monitorizarea și evaluarea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale și a standardelor de calitate și de cost în furnizarea serviciilor publice locale în vederea gestionării datelor aflate pe platforma salt.gov.ro, SINAIA, 2019

28 Ianuarie, 2019


Imagine
Sesiuni de instruire pentru reprezentanții instituțiilor implicate în procesele de furnizare, colectare, accesare și administrare a datelor deținute pe platforma salt.gov.ro.

23 Octombrie, 2018


Imagine
SESIUNI DE INFORMARE REGIONALE, 23 OCTOMBRIE - 11 DECEMBRIE 2018 

22 Octombrie, 2018


Imagine
SESIUNI DE INFORMARE REGIONALE, 23 OCTOMBRIE - 11 DECEMBRIE 2018 

23 Aprilie, 2018


Imagine
FOCUS-GRUP cu tema propuneri de standarde de calitate și de cost pentru serviciile publice descentralizate, CLUJ-NAPOCA, 23-26 aprilie 2018

17 Aprilie, 2018


Imagine
FOCUS-GRUP - Brasov 17-19 aprilie 2018

27 Octombrie, 2017


Imagine
Conferinta internationala II Standardizarea serviciilor publice descentralizate

26 Octombrie, 2017


Imagine
Anunt - Conferinta internationala II Standardizarea serviciilor publice descentralizate

22 Octombrie, 2017


Imagine
Vizita de studiu - Spania

18 Octombrie, 2017


Imagine
Focus grup Focsani

17 Octombrie, 2017


Imagine
Anunt - Focus - grup Focsani

19 Septembrie, 2017


Imagine
Focus grup - Craiova

3 Septembrie, 2017


Imagine
FOCUS-GRUPURI cu tema - propuneri de standarde de calitate și de cost pentru serviciile publice descentralizate, CONSTANȚA, 3 - 11 SEPTEMBRIE 2018

3 Septembrie, 2017


Imagine
Focus grup cu tema - propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru serviciile publice descentralizate, CONSTANȚA, 3-11 SEPTEMBRIE 2018

2 Iulie, 2017


Imagine
Vizită de studiu în Irlanda

25 Aprilie, 2017


Imagine
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene organizează Conferința internațională Standardizarea serviciilor publice descentralizate din cadrul proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” – SIPOCA 9 București, 25-26 aprilie 2017

25 Aprilie, 2017


Imagine
Conferința internațională I Standardizarea serviciilor publice descentralizate

23 Aprilie, 2017


Imagine
Anunt - 4 FOCUS-GRUPURI cu tema propuneri de standarde de calitate și de cost pentru serviciile publice descentralizate, CLUJ-NAPOCA, 23-26 aprilie 2018

17 Aprilie, 2017


Imagine
Anunt FOCUS-GRUPURI cu tema propuneri de standarde de calitate și de cost pentru serviciile publice descentralizate, BRAȘOV, 17-19 aprilie 2018

2 Aprilie, 2017


Imagine
Vizită de studiu în Franța

Contact 1

Contact


        

Direcția pentru Strategii și Reforme în Administrația Publică

Adresă: Piaţa Revoluţiei nr.1 A, sector 1, Bucureşti
Adresă web: www.mdrap.ro
Adresă de e-mail: ddap@a.mdrap.ro
Telefon: 021 315 6296