Analiza situației existente din perspectiva serviciilor publice furnizate/prestate de administrația publică

Metodologia de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale

În cadrul proiectului, printre altele, s-a realizat o metodologie de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale; astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice vizează dezvoltarea unui instrument de monitorizare și evaluare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale din România pentru sprijinirea elaborării de instrumente necesare autorităților publice centrale în elaborarea politicilor privind administrația publică locală.

 

Metodologia  de elaborare a standardelor de calitate si de cost

 

Studii elaborate în cadrul proiectului „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - instrument pentru furnizarea în comun, în condiţii de calitate şi eficacitate, a serviciilor publice locale”, cod SMIS 2983

Proiectul „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - instrument pentru furnizarea în comun, în condiţii de calitate şi eficacitate, a serviciilor publice locale”, cod SMIS 2983, a fost implementat în perioada 2009 – 2011. Acesta a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

Obiectivul proiectului a fost acela de a dezvolta abilitățile autorităților administrației publice locale în vederea constituirii, organizării și gestionării asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.  Astfel, s-au urmărit:

  • creșterea gradului de conștientizare și informare a autorităților administrației publice locale privind beneficiile conferite de asocierea unităților administrativ teritoriale;
  •  stimularea asocierii unităților administrativ teritoriale în asociații de dezvoltare intercomunitară;
  • consolidarea capacității asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

În cadrul proiectului, printre altele, s-a realizat un studiu comparativ cu privire la implementarea conceptului intercomunalităţii în Europa, în scopul oferirii unei informări privind eforturile altor ţări în acest domeniu, precum şi a identificării elementelor ce pot inspira îmbunătăţirea fenomenului în România. În cuprinsul studiului sunt analizate modele de asociere intercomunitară din Franța, Marea Britanie, Olanda, Spania, Republica Cehă și Polonia.

De asemenea, În cadrul proiectului a fost elaborat Manualul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din România, un ghid pentru autoritățile administrației publice locale cu privire la modul de constituire, organizare și funcționare a asociațiilor, avantajele asocierii în vederea îmbunătățirii furnizării serviciilor publice. Manualul conduce utilizatorul prin etapele de înființare ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară și prin câteva aspecte de bază ale gestionării unei astfel de asociații.

 

 

 

Analiza situației existente din perspectiva serviciilor publice furnizate/prestate de administrația publică

În cadrul proiectului s-a realizat o analiză a cadrului legislativ și instituțional pentru furnizarea/prestarea serviciilor publice la nivelul administrației publice.

 

Analiza bunelor practici de la nivel european

În cadrul proiectului s-au analizarea bunele practici în domeniul standardelor de calitate și de cost la nivel european. Astfel, s-a elaborat un studiu privind elaborarea și aplicarea standardelor aferente serviciilor publice locale la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, precum și un raport de bune practici.