Rezultate proiect 1

Rezultate proiect


 

MDRAP implementează proiectul “Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”, Cod SIPOCA 9, ale cărui rezultate vizează:

  • Rezultatul 1 - Analiza situației existente din perspectiva serviciilor publice furnizate/prestate de administrația publică.
  • Rezultatul 2 - Metodologia de elaborare a standardelor de calitate și de cost pentru servicii publice descentralizate dezvoltată.
  • Rezultatul 3 - Propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru servicii publice descentralizate.
  • Rezultatul 4 - Metodologia de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale.
  • Rezultatul 5 - Sistem de monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și cost și a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale.
Află mai multe >>